Convocatòries tancades

175 convocatòries d'ajuts o subvencions
Ajuts a la contractació de participants en programes d'ocupació municipal
Temporalment despublicat
18/11/2014 14:55 - Registre de publicació
Ajuts a les famílies per a l'adquisició de material escolar del curs 2012-2013
Ajuts de menjador Llars d'Infants Municipals 2020-2021
Temporalment despublicat
23/12/2020 10:43 - Registre de publicació
Ajuts directes al sector de l'Oci Nocturn
Ajuts directes al sector terciari de restauració, oci nocturn i serveis d'atenció personal.
Ajuts directes al sector terciari, restauració i oci nocturn derivats de la pandemia Covid-19
Ajuts econòmics per a la reparació de façanes i elements sortints annexes en edficis plurifamiliars ja construïts situats al municipi de Tarragona per a l'exercici 2012
Ajuts menjador llars d'infants municipals 2020-2021
Ajuts menjador llars d'infants municipals 2021-2022
Ajuts per a despeses bàsiques de la Llar 2018
Ajuts per a la rehabilitació d'habitatges destinats a la borsa de lloguer social
Ajuts per a unitats convivencials amb escassa capacitat econòmica
Ajuts socials relatius a l'IBI en situació de transmissió de l'habitatge habitual per execució hipotecària o dació en pagament
Anunci Bases reguladores per a la concessió de beques per a l'emprenedoria i la consolidació empresarial corresponents al programa Tarragona Economia Social i Solidària, impulsades pel Servei Municipal d'Ocupació
Anunci resolució provisional subvencions projectes àmbit discapacitat
Temporalment despublicat
18/11/2016 12:01 - Registre de publicació
Aprovació de justificants de les subvencions concedides en la convocatòria 2020 d'entitats ciutadanes
Aprovació de justificants de les subvencions concedides en la convocatòria 2021 d'entitats ciutadanes
Aprovació definitiva bases dels premis Empresa Tarragona Smart City
Aprovació definitiva dels ajuts a la contractació
Aprovació inicial bases concessió subvencions reparació façanes
Aprovació inicial bases premis empresa Tarragona Impulsa
Temporalment despublicat
25/08/2016 10:44 - Registre de publicació
Aprovació justificacions any 2018 subvencions Associacions de Veïns
Aprovació justificants convocatòria 2019 subvencions Associació de veïns i Federacions Veinals per a la realització d'activitats
Aprovació justificants convocatòria 2020 subvencions Associacions de veïns i Federacions veïnals per a la realització d'activitats
Aprovació provisional Bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a fomentar l'inici d'activitats econòmiques amb centre de treball a la ciutat de Tarragona
Aprovació provisional concessió de subvencions 2017 a les associacions de veïns i federacions veïnals de Tarragona
Atorgament subvenció nominativa a l'associació La Teulada
Bases Reguladores Subvencions de Projectes d'EpD
Bases Reguladores de les subvencions per a projectes de Cooperació al Desenvolupament Internacional
Bases generals per l'atorgament de subvencions a entitats ciutadanes
Bases i convocatòria ajuts sector cultural Tarragona
Bases i convocatòria 2015 ajuts a la contractacció de participants en programes de polítiques actives d'ocupació promogudes per l'SMO
Temporalment despublicat
27/10/2015 16:56 - Registre de publicació
Bases i convocatòria subvencions reparacions façanes Part Alta
Bases reguladores ajuts per rehabilitació habitatges lloguer social
Bases reguladores del programa d'ajuts per a la transformació digital de persones treballadores autònomes i microempreses de la ciutat de Tarragona
Anunci Bases reguladores programa d'ajuts per a l'inici de noves activitats econòmiques a la ciutat de Tarragona
Temporalment despublicat
26/06/2023 10:40 - Registre de publicació
CONVOCATÒRIA 2018 AJUTS A LA CONTRACTACIÓ
CONVOCATÒRIA 2019 DE CONCESSIÓ D'AJUTS A PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES QUE HAGIN INICIAT UNA NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA AMB CENTRE DE TREBALL A LA CIUTAT DE TARRAGONA
CONVOCATÒRIA 2023 PREMIS TARRAGONA OPEN FUTURE
CONVOCATÒRIA AJUTS NOVES EMPRESES 2023
Concovcatòria 2017 subvencions per a Clubs i Entitats Esportives.
Convocatoria 2017 subvencions esportives per a Centres d'Ensenyament i AMPA'S
Convocatoria 2022 concessió beques per l'emprenedoria linies crea i consolida
Convocatoria de subvencions per Associacions de Veïns i Federacions Veinals 2018
Convocatòria 2015 de concessió de subvencions per a projectes d'entitats en l'àmbit de la discapacitat
Convocatòria 2016 subvencions entitats en àmbit de la discapacitat
Convocatòria 2017 subvencions entitats en àmbit de la discapacitat
Convocatòria 2018 Premis Empresa Tarragona Impulsa
Convocatòria 2018 Premis Empresa Tarragona Impulsa
Convocatòria 2018 de subvencíons per a projectes de cooperació al desenvolupament internacional
Convocatòria 2018 per a projectes d'educació per al desenvolupament
Convocatòria 2018 subvencions entitats àmbit discapacitat. Modalitat 1
Convocatòria 2019 Premis Empresa Tarragona Impulsa
Temporalment despublicat
17/04/2019 13:02 - Registre de publicació
Convocatòria 2019 de concessió de subvencions a centres d'ensenyament i AMPAS pel foment de l'activitat esportiva
Convocatòria 2019 de concessió de subvencions a entitats i associacions esportives per la promoció de l'esport
Convocatòria 2019 de concessió de subvencions a esportistes amb diversitat funcional pel foment de l'activitat esportiva i dedicació
Convocatòria 2019 de concessió de subvencions a esportistes pel foment de l'activitat esportiva i dedicació
Convocatòria 2019 de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament internacional
Convocatòria 2019 per a projectes d'educació per al desenvolupament
Convocatòria 2019.Subvencions projectes entitats en l'àmbit de la discapacitat. Modalitat 2
Convocatòria 2019.Subvencions projectes entitats en l'àmbit de la discapacitat. Modalitat 1
Convocatòria 2020 de concessió de subvencions a Centres d'Ensenyament i AMPAs.
Convocatòria 2020 de concessió de subvencions a Esportistes Individuals.
Convocatòria 2020 de concessió de subvencions a Esportistes amb diversitat funcional.
Convocatòria 2020 de concessió de subvencions a les Entitats i Associacions Esportives.
Convocatòria 2020 de concessió de subvencions a les entitats ciutadanes de Tarragona per a la realització d'activitats
Convocatòria 2020 de concessió de subvencions per a projectes d'entitats de l'ambit de la discapacitat - Modalitat 2
Convocatòria 2020 de concessió de subvencions per a projectes d'entitats en l'àmbit de la discapacitat - Modalitat 1
Convocatòria 2020 de subvencions a les Associacions de veïns i Federacions veïnals de Tarragona
Convocatòria 2020 de subvencions per a projectes de Cooperació al Desenvolupament Internacional
Convocatòria 2020 de subvencions per a projectes d’Educació per al Desenvolupament
Convocatòria 2020 dels Premis Tarragona Open Future
Convocatòria 2020 dels ajuts econòmics adreçats a unitats convivencials amb escassa capacitat econòmica
Convocatòria 2020 subvencions foment ocupació
Convocatòria 2021 Linia Crea del programa de beques 'Tarragona Economia Social i Solidària'
Convocatòria 2021 Premis Tarragona Open Future
Convocatòria 2021 de concessió de subvencions a Centres d'Ensenyament i AMPAs.
Convocatòria 2021 de concessió de subvencions a Esportistes Individuals.
Convocatòria 2021 de concessió de subvencions a Esportistes amb diversitat funcional.
Convocatòria 2021 de concessió de subvencions a les Entitats i Associacions Esportives.
Convocatòria 2021 de concessió de subvencions a les entitats ciutadanes de Tarragona
Convocatòria 2021 de concessió de subvencions per a projectes d'entitats en l'àmbit de la discapacitat - Modalitat 1
Convocatòria 2021 de concessió de subvencions per a projectes d'entitats en l'àmbit de la discapacitat - Modalitat 2
Convocatòria 2021 de subvencions a les Associacions de veïns i Federacions veïnals de Tarragona
Convocatòria 2021 del Programa d'ajuts per a la transformaicó digital
Convocatòria 2021 per a projectes d'Educació per al Desenvolupament
Convocatòria 2021 per a projectes de Cooperació al Desenvolupament Internacional
Convocatòria 2022 Ajuts individuals de bons per activitats d’estiu adreçades a infants i adolescents
Convocatòria 2022 Ajuts per a fomentar l'inici de noves activitats econòmiques a Tarragona
Convocatòria 2022 Premis Tarragona Open Future
Convocatòria 2022 Programa d'ajuts per a la transformació digital
Convocatòria 2022 de concessió de subvencions a Centres d'Ensenyament i AMPAs
Convocatòria 2022 de concessió de subvencions a Esportistes Individuals
Temporalment despublicat
21/10/2022 10:02 - Registre de publicació
Convocatòria 2022 de concessió de subvencions a Esportistes amb diversitat funcional.
Convocatòria 2022 de concessió de subvencions a entitats ciutadanes de Tarragona
Convocatòria 2022 de concessió de subvencions a les Entitats i Associacions Esportives.
Convocatòria 2022 de concessió de subvencions en l'àmbit de la discapacitat, Modalitat 1
Convocatòria 2022 de subvencions a les Assocacions de veïns i Federacions veïnals de Tarragona
Convocatòria 2022 de subvencions per la creació d'ocupació
Convocatòria 2023 de concessió de subvencions a Centres d'Ensenyament i AMPAs
Convocatòria 2023 de concessió de subvencions a Esportistes Individuals
Convocatòria 2023 de concessió de subvencions a Esportistes amb diversitat funcional.
Convocatòria 2023 de concessió de subvencions a Çlubs i Entitats Esportives.
Convocatòria 2023 de subvencions a les AAVV i Federacions veïnals de Tarragona
Convocatòria 2023Beques TESS. Línia Crea
Convocatòria Premis Empresa Tarragona Impulsa 2018
Convocatòria Premis Tarragona Impulsa 2016
Convocatòria XI Premis IMET d'Educació curs 21/22
Convocatòria ajuts a la contractació 2017
Temporalment despublicat
10/07/2017 09:42 - Registre de publicació
Convocatòria ajuts a la contractació de participants en polítiques actives d'ocupació promogudes per l'SMO
Temporalment despublicat
25/08/2016 10:43 - Registre de publicació
Convocatòria ajuts per a fomentar l'inici d'una activitat econòmica amb centre de treball a Tarragona
Temporalment despublicat
11/10/2018 08:49 - Registre de publicació
Convocatòria concurs dels premis "Empresa Tarragona Smart City"
Temporalment despublicat
02/09/2015 13:16 - Registre de publicació
Convocatòria de Subvencions 2019 per a Entitats Ciutadanes de Tarragona
Convocatòria de Subvencions a les Associacions de Veïns i Federacions Veïnals 2012
Temporalment despublicat
22/06/2012 14:01 - Registre de publicació
Convocatòria de Subvencions a les Entitats Ciutadanes, Culturals, Socials, etc. 2012
Temporalment despublicat
22/06/2012 14:03 - Registre de publicació
Convocatòria de subvencions Cooperació 2016
Convocatòria de subvencions Entitats Ciutadanes 2017
Convocatòria de subvencions a les entitats ciutadanes, socials, culturals, etc. per a l'any 2013
Temporalment despublicat
24/05/2013 09:50 - Registre de publicació
Convocatòria de subvencions associacions de veïns i federacions veïnals 2016
Convocatòria de subvencions conselleria de Cooperació 2015
Convocatòria de subvencions de cooperació 2017
Convocatòria de subvencions de la conselleria de cooperació 2014
Temporalment despublicat
14/03/2014 09:19 - Registre de publicació
Convocatòria de subvencions entitats ciutadanes de Tarragona 2015
Convocatòria de subvencions per a Associacions de Veïns i Federacions veïnals per les activitats realitzades durant l'any 2019
Convocatòria de subvencions per a l'organització de sortides pedagògiques, curs 2022-2023
Convocatòria de subvencions per a l'organització de sortides pedagògiques, curs 2023-2024
Convocatòria de subvencions per a les associacions de veïns i federacions veïnals de Tarragona per a l'any 2013
Temporalment despublicat
19/09/2013 14:02 - Registre de publicació
Convocatòria de subvencions per a les entitats de Tarragona 2018
Convocatòria de subvencions per la creació d'ocupació 2021
Convocatòria del programa d'ajuts per a fomentar l'inici de noves activitats econòmiques
Convocatòria del programa d'ajuts per a fomentar l'inici de noves activitats econòmiques 2021
Convocatòria per a l'atorgament de subvencions a les entitats ciutadanes, socials, culturals, etc. 2014
Convocatòria subvencions Clubs i Entitats Esportives 2016
Convocatòria subvencions Esportistes 2016
Convocatòria subvencions Esportistes Discapacitats 2016
Convocatòria subvencions associacions de veïns i federacions veinals 2017
Convocatòria subvencions associacions de veïns i federacions veinals Tarragona 2014
Temporalment despublicat
16/05/2014 13:53 - Registre de publicació
Convocatòria subvencions entitats ciudadanes 2016
Convocatòria subvencions esportistes 2017
Convocatòria subvencions esportistes amb diversitat funcional 2017
Convocatòria subvencions esportives AMPAS i Centres d'Ensenyament
Convocatória subvencions d'Esports 2015
Convocàtoria concessió de subvencions a les entitats i associacions esportives 2013
Temporalment despublicat
03/07/2013 13:51 - Registre de publicació
Justificació total ajuts a la contractació 2019
Llistat definitiu ajuts concedits i denegats Bons d'estiu 2022
Temporalment despublicat
31/05/2022 15:30 - Registre de publicació
Llistat provisional sol·licituds ajuts bons estiu 2022
Temporalment despublicat
13/05/2022 13:45 - Registre de publicació
Noves subvencions directes per al sector comercial de Tarragona
Prorroga del termini per presentació sol·licituds subvenció al Sector Comercial
Publicació del Decret d'aprovació de Subvencions Directes al Sector Comercial de Tarragona.
Publicació del Decret d'aprovació de Subvencions Directes participació a l'App Som Comerç TGN
Publicació resolució aprovació de Subvencions Directes per reducció del lloguer de locals comercials.
Resolució definitiva concessió subvencions Associacions de Veïns 2019
Resolució definitiva concessió subvencions Entitats Ciutadanes 2019
Resolució provisional ajuts sectors culturals
Resolució provisional concessió subvencions Associacions de Veïns 2019
Resolució provisional subvencions atorgades entitats ciutadanes 2019
Resolució provisional subvencions atorgades entitats ciutadanes 2019
SUBVENCIÓ DIRECTA AJUTS A LA PARTICIPACIÓ A L'APLICACIÓ "Som Comerç TGN"
Segona convocatòria de subvencions per la creació d'ocupació
Subvencions AMPA'S i centres d'ensenyament
Temporalment despublicat
03/06/2013 11:42 - Registre de publicació
Subvencions Esports 2014
Temporalment despublicat
09/05/2014 12:22 - Registre de publicació
Subvencions esportistes discapacitats 2013
Temporalment despublicat
03/06/2013 11:34 - Registre de publicació
Subvencions per a centres d'ensenyament i AMPA'S
Subvencions per a entitats i associacions esportives de Tarragona
Subvencions per a esportistes de Tarragona
Subvencions per a esportistes discapacitats de Tarragona
Subvencions per a l'organització d'activitats extraescolars
Subvencions per a l'organització d'activitats extraescolars
Subvencions per a la instal·lació d'ascensors en edificis ja construïts
Subvenció de suport a l'Associacionisme Comercial
Subvenció de suport a les activitats de Dinamització Comercial
Subvenció directa a propietaris de locals comercials llogats a empresaris de comerç per reducció de la quota mensual del lloguer del local comercial durant l'estat d'alarma COVID-19
ajuts a la contractació de participants en polítiques actives d'ocupació de l'SMO
aprovació definitiva bases ajuts contractació participants programes ocupació municipals
Temporalment despublicat
24/08/2016 12:38 - Registre de publicació
convocatòria d'ajuts a la contractació 2019
Temporalment despublicat
20/08/2019 13:51 - Registre de publicació

Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

L’Ajuntament de Tarragona utilitza cookies pròpies i de tercers per a prestar un servei satisfactori mitjançant cookies tècniques, de personalització i per a fins analítics. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús. Més informació a Política de cookies.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers